Radovi (Projects)

Početna / Radovi

Neki moji projekti (Projects)

Planinarstvo i njegov doprinos hrvatskom turizmu

No. 1, May 2014, str. 95 - 117, svibanj 2014.

Rad je trenutno u procesu stvaranja.

Jedinstvo europske epistemološke misli - primjer Sokrata i Karla Poppera (Logos, siječanj 2014.).

Europski integracijski procesi i socijalna država - integracijski potencijali socijalne države (Doktorski rad, ožujak 2010.).

Nesigurnost sustava sigurnosti - primjer mirovinskog osiguranja u RH (Politička misao, god. 46, br. 1, str. 135-166, 2009.).

Kapital i njegov integrativni potencijal ("Kapitalizam i socijalna integracija, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2008.).

Soroseva interpretacija Popperove znanstveno - političke teorije (Politička misao, Vol. XLIV, br. 1. str. 53-65, 2007.).

Bi li Platon ubio galeba Jonathana Livingstona? (Amalgam, str. 16-31, 2007.).

Temeljne vrijednosti Europske unije - od utopije do stvarnosti (Politička misao, Vol. XLII. br. 3. str. 157 - 172, 2005.).

Svi moji projekti i radovi (ALL MY PROJECTS)

Za pregled rada kliknite na naslov (to view project, click on title)

TEKUĆI PROJEKTI / CURRENT PROJECTS : Predavanja na Dubrovnik International University Libertas / Lectures at Dubrovnik International University Libertas

 • Planinarstvo i njegov doprinos hrvatskom turizmu - hrv i eng (Acta Turistica Nova, Vol 8 (2014.) No. 1, May 2014, str. 95 - 117, svibanj 2014.)

 • Jedinstvo europske epistemološke misli - primjer Sokrata i Karla Poppera (Logos, siječanj 2014.)

 • Europski integracijski procesi i socijalna država - integracijski potencijali socijalne države (Doktorski rad, ožujak 2010.)

 • Nesigurnost sustava sigurnosti - primjer mirovinskog osiguranja u RH (Politička misao, god. 46, br. 1, str. 135-166, 2009.)

 • Kapital i njegov integrativni potencijal ("Kapitalizam i socijalna integracija, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2008.)

 • Soroseva interpretacija Popperove znanstveno - političke teorije (Politička misao, Vol. XLIV, br. 1. str. 53-65, 2007.)

 • Doprinos socijalne države razvoju čovjekovog životnog potencijala (Pula, svibanj 2006.)
 • Modernizacija i socijalna država (Doktorski studij, veljača 2006.)

 • Temeljne vrijednosti Europske unije - od utopije do stvarnosti (Politička misao, Vol. XLII. br. 3. str. 157 - 172, 2005.)

 • Identitet kao osobno pitanje (Revija za sociologiju, Vol XXXVI No1-2:55-62, 2005.)

 • Platonovo poimanje općeg dobra (Hrvatski studiji, diplomski rad, siječanj 2003.)

 • Utopijski modeli vlasti (Filozofski fakultet, diplomski rad, ožujak 2002.)

 • Globalizacija kao put do općeg dobra (predavanje, IUC, maj 2001.)

 • Kazna kao instrument društvene regulative (seminarski rad, travanj 2000.)

 • Antički koncept povijesti po Hesiodu (seminarski rad, veljača 2000.)

 • Hrvatski Sabor 1848. (seminarski rad, siječanj 2000.)

 • Protestantska etika i duh kapitalizma (seminarski rad, rujan 1999.)

 • Povijest vremena (seminarski rad, rujan 1999.)